När är sista anmälnings- och betalningsdag?

Anmälan stänger när turneringen är fulltecknad, dock senast 10 april. 

Sista dagen för att betala boendekostnad är den 10 maj. 

Notera att de lag som anmält sig samt betalat anmälningsavgiften först kommer prioriteras vid de tillfällen vi når upp i maximalt antal lag i någon kategori (kategori A, B, C, D).
Tänk på att de allra flesta kategorierna är fulltecknade väldigt tidigt.

Kategori D (Lokala lag) blir oftast fulltecknad väldigt snabbt. Tänk på att det inte är anmälningstiden utan betalningstiden som gäller. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss