Ålderskontroll

Samtliga deltagare i Gothia Cup måste göra en ålderskontroll för att få delta i turneringen. Detta för att kontrollera så att samtliga deltagare är berättigade att delta i den klass de anmält sig i.

Giltig legitimation

Följande legitimationer godkänner vi:

  • Pass 
  • ID-kort utfärda av posten, banker eller nationellt ID-kort. 
  • Spelarlicenskort med foto av den typ som vissa fotbollsförbund ger sina licenserade spelare 
  • LMA-kort för asylsökande

Varje legitimation MÅSTE ha foto och personnummer. ID-handlingar som gått ut efter 1 maj anses även vara giltiga. OBS! Kopia på pass eller id-handling gäller ej.

Om spelaren inte har en giltig legitimation godkänns ett personbevis. Personbeviset skall kompletteras med ett nytaget foto och vidimeras av två personer som ej är anhöriga till personen och de skall vara över arton (18) år gamla.

Platser för ålderskontrollen och incheckning

Incheckningen och ålderskontrollen genomförs på olika platser beroende på vilken kategori ditt lag är anmält i och hur ni anländer till Göteborg. 

Lag i kategori A och B som ankommer med flyg till Landvetter Airport under fredag (13 juli), lördag (14 juli) eller söndag (15 juli) gör sin incheckning och ålderskontroll direkt på flygplatsen. Övriga lag enligt listan nedan.

Kategori A (boende på skola): Genomför sin ålderskontroll på skolan de bor på. Ålderskontrollen genomförs vanligast vid ankomst eller vid överenskommen tid med skolvärden. 

Kategori B (boende på hotell): Genomför sin ålderskontroll på sitt hotell. Ålderskontrollen genomförs vanligast vid ankomst eller vid överenskommen tid med hotellvärd/värdinna. 

Kategori C och D (eget boende och lokala lag): Genomförs på Exercishuset på Heden. Detta görs på lördagen, söndagen eller måndagen. Ni kan även göra er ålderskontroll på måndagen på något utav följande spelfält: Kviberg, Slätta Damm, Åby, Inlag (Kungsbacka). 

OBSERVERA: Ni måste ha genomfört er ålderskontroll senast klockan 16.00 på måndagen den 16 juli. För er som kommer göra ålderskontrollen på Exercishuset på Heden rekommenderar vi att komma på lördagen då det under söndagen brukar bli väldigt långa köer.

Viktigt att tänka på

Se till att ni har en ifylld deltagarförteckning med er till ålderskontrollen. 

Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på lagets My Team Info. Deltagarförteckningen ska därifrån skrivas ut och tas med som fysisk kopia till ålderskontrollen. 

Samtliga spelare som skall delta i turneringen MÅSTE stå med på deltagarförteckningen vid ålderskontrollen. Ni får INTE komplettera listan med nya namn efter genomförd ålderskontroll. 

Om en spelare inte kan vara med vid ålderskontrollen, måste den spelaren stå med på deltagarförteckningen när den genomförs. Spelaren, tillsammans med ansvarig ledare, får därefter komma till Exercishuset på Heden och genomföra ålderskontrollen i efterhand för enbart den spelaren. Detta måste göras innan spelaren spelar sin första match. OBS! Spelaren MÅSTE stå med på deltagarförteckningen från början. Ni får INTE lägga till en spelare som inte står med på listan. 

En spelare får representera samma förening i OLIKA åldersklasser, men spelaren får INTE representera olika lag i SAMMA åldersklass. 

Om en spelare representerar föreningen i flera åldersklasser, MÅSTE den spelaren stå med på deltagarförteckningen för samtliga lag spelaren skall representera. Spelaren MÅSTE även vara med vid och genomföra ålderskontrollen med samtliga lag spelaren skall delta i.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss