Ålderskontroll

Samtliga deltagare i Gothia Cup måste göra en ålderskontroll för att få delta i turneringen. Detta för att kontrollera så att samtliga deltagare är berättigade att delta i den klass de anmält sig i.

Nyhet inför 2018 är att de inkvarterade lagen inte gör sin ålderskontroll på sitt boende utan istället på den spelplan man spelar sin match. Detta betyder att ålderskontroll kan göras på samtliga spelplaner i samband med match.

Giltig legitimation

Följande legitimationer godkänner vi:

  • Pass 
  • ID-kort utfärdat av posten, banker eller nationellt ID-kort. 
  • Spelarlicenskort med foto av den typ som vissa fotbollsförbund ger sina licenserade spelare 
  • LMA-kort för asylsökande

Varje legitimation MÅSTE ha foto och personnummer. ID-handlingar som gått ut efter 1 maj anses även vara giltiga. OBS! Kopia på pass eller id-handling gäller ej.

Om spelaren inte har en giltig legitimation godkänns ett personbevis. Personbeviset skall kompletteras med ett nytaget foto och vidimeras av två personer som ej är anhöriga till personen och de skall vara över arton (18) år gamla.

Platser för ålderskontrollen och incheckning

Ålderskontrollen kan genomföras fram till och med klockan 18 på tisdagen. Lagen kan spela både måndagen och tisdagens matcher utan att ha genomfört ålderskontrollen.

Ålderskontrollen kan genomföras på samtliga spelplatser som används under Gothia Cup. På spelplatserna är ålderskontrollen öppen så länge det pågår matcher. Dock senast klockan 18.00 på tisdagen.

Ålderskontrollen kan även göras på Excersishuset på Heden, under följande tider:

Lördag 14 juli 12.00-16.00
Söndag 15 juli 08.00-21.00
Måndag 16 juli 08.00-19.00
Tisdag 17 juli 08.00-18.00

Viktigt att tänka på

Se till att ni har en ifylld deltagarförteckning med er till ålderskontrollen. Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på lagets My Team Info. Deltagarförteckningen ska därifrån skrivas ut och tas med som fysisk kopia till ålderskontrollen.

Lag i klasserna Girls 11 och Boys 11 behöver inte genomföra ålderskontrollen. Lag i denna åldersklass behöver enbart lämna in en komplett deltagarförteckning. Deltagarförteckningen lämnas på samma platser där ålderskontrollen genomförs.

Samtliga spelare som skall delta i turneringen MÅSTE stå med på deltagarförteckningen vid ålderskontrollen. Ni får INTE komplettera listan med nya namn efter genomförd ålderskontroll.

Om en spelare inte kan vara med vid ålderskontrollen, måste den spelaren stå med på deltagarförteckningen när den genomförs. Spelaren, tillsammans med ansvarig ledare, får därefter komma till Exercishuset på Heden och genomföra ålderskontrollen i efterhand för enbart den spelaren. Detta måste göras innan spelaren spelar sin första match. OBS! Spelaren MÅSTE stå med på deltagarförteckningen från början. Ni får INTE lägga till en spelare som inte står med på listan. Det får ENDAST göras om en spelare blir skadad eller sjuk under turneringen. Då MÅSTE ni ha ett läkarintyg som styrker att spelare X inte kan delta mer i turneringen.

En spelare får representera samma förening i OLIKA åldersklasser, men spelaren får INTE representera olika lag i SAMMA åldersklass. Om en spelare representerar föreningen i flera åldersklasser, MÅSTE den spelaren stå med på deltagarförteckningen för samtliga lag spelaren skall representera. Spelaren MÅSTE även vara med vid och genomföra ålderskontrollen med samtliga lag spelaren skall delta i.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss