Vilka dispensregler gäller?

I 11 mot 11-klasserna ges automatiskt dispens för maximalt två spelare, som är högst ett år för gamla, per trupp. Observera att man på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter mellan matcherna.

I 9 mot 9-klasserna ges automatiskt dispens för maximalt en spelare per trupp som är högst ett år för gammal. Observera att man på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter mellan matcherna.

I 7 mot 7-klasserna ges inga generella dispenser. Dispens kan sökas fram till den 1 juli 2020 för maximalt en spelare, som sedan tidigare har en dispens utfärdad av sitt distriktsförbund eller där det finns särskilda skäl. Efter 1 juli behandlas inga dispensansökningar om inte särskilda skäl föreligger.

Flickor får spela i pojkklasser, så länge reglementet för åldersindelning följs.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss