Vilka dispensregler gäller?

I 11 mot 11 ges automatiskt dispens för maximalt två (2) spelare per trupp som är högst ett år för gamla. Observera att ni på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter med varandra mellan matcherna.

I 9 mot 9 ges automatiskt dispens för maximalt en (1) spelare per trupp som är högst ett år för gammal. Observera att ni på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter med varandra mellan matcherna.

I 7 mot 7 ges inga generella dispenser. Dispens kan sökas senast den 1 juli för maximalt en spelare som sedan tidigare har en dispens utfärdad av sitt distriktsförbund eller där det finns särskilda skäl. Efter 1 juli behandlas inga dispensansökningar om inte särskilda skäl föreligger. Dispenser som behandlas efter den 1 juli beläggs med en administrativ avgift på 500 SEK.

Flickor får spela i pojkklasser, så länge reglementet för åldersindelning följs.

Tävlingsreglemente hittar du här.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss