Vilka dispensregler gäller?

I 11-mannaklasserna ges automatiskt dispens för maximalt 2 spelare per trupp som är högst ett år för gamla. Observera att man på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter mellan matcherna.

I 7-mannaklasserna ges inga generella dispenser. Dispens kan sökas senast den 1 juli 2018 för maximalt en spelare som sedan tidigare har en dispens utfärdad av sitt distriktsförbund eller där det finns särskilda skäl. Efter 1 juli behandlas inga dispensansökningar om inte särskilda skäl föreligger.

Flickor får spela i pojkklasser. Reglementet för åldersindelning ska följas.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss