Varför finns det begränsningar i antalet lag som kan anmäla sig i de olika kategorierna?

Syftet med Gothia Cup är att skapa en mötesplats för ungdomar. Oavsett från vilken kultur man kommer, vilken religion man tillhör eller vilken hudfärg man har. 

Grundidén var att alla skulle bo på skolor och att detta då skulle vara den huvudsakliga mötesplatsen. Fortfarande bor en övervägande majoritet av alla lag på skolor men vi har valt att erbjuda även andra alternativ för ett begränsat antal lag. 

En klubb som t.ex. har ett utbyte med en annan klubb där man brukar besöka varandra ska ges möjlighet att göra detta även i samband med Gothia Cup. 

Vidare ska Gothia Cup vara den mest internationella turneringen i världen. För att kunna fortsätta vara detta måste vi se till att inget enskilt land alltför kraftigt dominerar. Inget lag ska behöva möta ett lag som man normalt stöter ihop med i det vanliga seriespelet.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss