Hur många ledare får bo i skolsalen?

Det måste bo minst två ledare/vuxna tillsammans med laget på skolan. Maximalt fyra ansvariga ledare/vuxna får bo i skolsalen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss