Hur jobbar Gothia Cup med säkerheten?

Som arrangör gör vi allt vi kan för att Gothia Cup ska vara ett tryggt evenemang. Vi samarbetar med polis och andra myndigheter, men behöver också hjälp från våra deltagande lag. Varje lagledare är ansvarig för sina spelare. 

Säkerheten runt invigningen

När det gäller invigningen på Ullevi är det som vid alla evenemang – vi som arrangör ansvarar för säkerhetsarrangemanget inne på arenan och polisen ansvarar för säkerheten utanför arenan.

All publik visiteras innan de får gå in på arenan och vi har många funktionärer på plats under invigningen. 

Gothia Cups egen säkerhetsorganisation

Vår organisation har ett stort team som arbetar med säkerhetsfrågor före och under turneringen. Vi har matchdelegater vid planerna, som rapporterar från matcherna, och vi har läktarvärdar och planvärdar med säkerhetsutbildning.

Alla våra förläggningar är brand- och säkerhetscertifierade och vi arbetar med polis och räddningstjänst i vårt förebyggande arbete kring säkerheten på våra förläggningar. Kring våra förläggningar samarbetar vi med vaktbolag som är mobila och övervakar skolorna.

På Heden har vi säkerhetstorn för att underlätta övervakningen för polis och säkerhetsvakter, som en trygghetsskapande åtgärd.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss