Säkerhet

Hur jobbar Gothia Cup med säkerheten i evenemanget?

Gothia Cups målsättning är att alla spelare, ledare och besökare ska vara och känna sig trygga under turneringen och vi lägger stort fokus på det arbetet. Som Sveriges största årligen återkommande evenemang har vi stor stöttning från stad och myndigheter i dessa frågor. Under hela året har vi säkerhetsmöten med polis, säkerhetspolis och diverse myndigheter för planering och riskanalyser. Detta arbete intensifieras ju närmare turneringsstart vi kommer.

Som arrangör gör vi allt vi kan för att Gothia Cup ska vara ett tryggt evenemang för alla men varje lagledare ansvarar för sina spelare.

Säkerheten runt invigningen

När det gäller invigningen på Ullevi är det som vid alla arrangemang – vi som arrangör ansvarar för säkerhetsarrangemanget inne på arenan och polisen ansvarar för säkerheten utanför arenan.

2017 förstärktes säkerheten genom visitering, avspärrningar och ökad bemanning. Åtgärder som hela tiden utvecklas och förfinas.

Gothia Cups egen säkerhetsorganisation

Vår organisation har ett stort team som arbetar med säkerhetsfrågor före och under turneringen. Vi har matchdelegater vid planerna, som rapporterar från matcherna, och vi har läktarvärdar och planvärdar med säkerhetsutbildning.

Kring våra förläggningar samarbetar vi med vaktbolag som är mobila och övervakar skolorna.

På Gothia Heden Center har vi säkerhetstorn för att underlätta övervakningen för polis och säkerhetsvakter, som en trygghetsskapande åtgärd.

Alla våra förläggningar är brand- och säkerhetscertifierade och vi arbetar med polis och räddningstjänst i vårt förebyggande arbete.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss