Om vi behöver bo extra nätter?

För lag som har resa där extra nätter krävs, kan vi ordna med skolinkvartering max två dygn före och/eller efter turneringen. Kostnaden är 100 SEK per person och dygn. Observera att ingen mat serveras under extranätterna.

Kan vi bo på samma skola hela tiden, även om vi har extra nätter?

Nej, tyvärr vi har endast några dedikerade skolor öppna före och efter turneringen. Vid turneringsstart flyttar laget till sin ordinarie skola. Ligger extranätterna efter turneringen flyttar laget från sin ordinarie skola till en särskild skola för lag med sen avresa.

Kan vi beställa mat utanför turneringsdagarna?

Tyvärr har vi ingen möjlighet att hjälpa till med det. Skolorna och dess kök ställs till förfogande av staden endast under turneringsdagarna. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss