Går det att ordna Gothia Card till medresenärer?

Gothia Card kan köpas också av medresenärer som inte bor tillsammans med laget. Ett kort kostar 350 SEK oavsett ålder. 

Gothia Card till medresenärer kan beställas av laget via lagets My Team Info. Man kan även köpa Gothia Card på plats under turneringen på Centralinformationen på Heden.

Fördelen med att beställa via laget innan turneringen är att man då är garanterad en plats på invigningen samt att man får platser tillsammans med laget.

Köper man sitt Gothia Card på plats under turneingen kan vi inte garantera en plats på invigningen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss