Går det att ordna Gothia Card till medresenärer?

Gothia Card kan köpas av medresenärer som inte bor tillsammans med laget, kortet kostar 400 SEK oavsett ålder. Gothia Card till medresenärer kan beställas av lagledaren via Gothia Account. Det går även köpa Gothia Card på plats under turneringen i informationen på Heden.

Fördelen med att beställa via Gothia Account före turneringen är att ni då är garanterade en plats på invigningen och får sitta tillsammans med laget. Köps Gothia Card på plats under turneringen kan vi inte garantera en plats på invigningen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss